W jakim okresie mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Spora grupa ludzi aktualnie (a w szczególnie osób zadłużonych) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź może być krótka lub bardzo długa. Jakkolwiek poniższy artykuł mam nadzieję odpowie na wszystkie intrygujące Cię wątpliwości. Przede wszystkim możemy powiedzieć, iż jest to nie mniej nie więcej jak obwieszczenie bankructwa w sytuacji, gdy stwierdzimy, że jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe zwracanie naszego zadłużenia jest niewykonalne (np. kwoty rat przewyższają w poważnym stopniu nasze dochody).
 

Upadłość konsumencka a niezapłacone raty kredytu

 


Fundamentalnym czynnikiem przy ogłoszeniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność powstała bez naszej winy. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą kanciarzy kredytowych, którzy zatwierdzili z nami umowę pożyczki gdzie wysokość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest analizowana przez sąd rejonowy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku procedury upadłościowej sąd bada naszą sytuację finansową, weryfikuje wiarygodność przedłożonych dokumentów i finalnie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Powinniśmy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na ukrywanie składników majątkowych i innego tego typu ruchy. Może to, albowiem przekreślić nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na długi okres czasu.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to wielce popularny wątek wśród osób tonących w długach i przekredytowanych. Od momentu uchwalenia zasad o upadłości konsumenckiej minęło już przeszło 6 lat, ale dopiero dzisiaj jesteśmy w stanie mówić o tym, że stworzona instytucja prawna realizuje swoją funkcję w społeczeństwie. Jest to niewątpliwie efekt noweli, jaka miała miejsce pod koniec 2014 roku. Znowelizowane zasady w sporej mierze doprowadziły do złągodzenia zasad, na jakich możemy ogłosić upadłość i przyczyniły się do zwiększenia ilości pozytywnych orzeczeń wydawanych przez krajowe sądy w tym temacie.

 

 

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o upadłości konsumenckiejPrzez początkowe, albowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej mogło skorzystać już kilkaset jednostek w skali całego naszego państwa. To jest pozytywna informacja szczególnie dla osób, które nie radzą sobie ze regulowaniem indywidualnych zadłużeń. Z pewnością każdy może oznajmić, że jest trochę niesprawiedliwości w tym, że ktoś zadłużał się bezmyślnie a w tym momencie jego zadłużenie ma podlegać umorzeniu. Nie można się z tym do końca zgodzić a sam temat osób przekredytowanych jest znacznie bardziej skomplikowany i złożony.

Wielokrotnie jest, bowiem tak, iż dana jednostka nawet chce spłacać swoje zaległości lecz realnie patrząc jest to po prostu fizycznie niemożliwe (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłacanie rosnących odsetek). W takiej sytaucji wyłącznym rozsądnym wyjściem z ciężkiej sytuacji jest rzeczywiście Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja ustawowa, która to do naszego ustawodawstwa została wprowadzona pod koniec roku 2009. Zasady odnośnie jej wykorzystywania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Należy w tym miejscu wskazać, że do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać jedynie firmy. Natomiast teraz jest to również możliwe w wypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest łatwym zajęciem, wymaga fachowej wiedzy prawniczej i dużej wytrwałości (całe postępowannie razem z przeprowadzeniem planu spłaty może trwać przeszło trzy lata).

 

 

Upadłość konsumencka w wypadku braku dochoduJednakże Upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach stanowi idealną opcją dla osób, które mają już komornika. Na tego typu stan rzeczy wpływa masa przesłanek. Musimy, bowiem wiedzieć, iż egzekucja komornika niesie ze sobą poważne koszta (płacimy za koszty egzekucji, koszta zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym itp.) a prócz tego wielokrotnie z tego, co nam bierze komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast maleć jeszcze narasta. Jest to droga donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten problem. Pod warunkiem, że się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei sporządza schemat naprawczy. Spłata zobowiązań trwa maksymalnie 3 lata a po tym czasie nieuregulowane zobowiązania podlegają procedurze przydatne odnosniki umorzenia. Oznacza to, że nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka to doskonałe rozwiązanie dla praktycznie każdej jednostki, która jest niewypłacalna. Stosunkowo niedawno, bowiem z opcji ogłoszenia bankructwa mogły korzystać tylko i wyłącznie podmioty zajmujące się prowadzeniem firmy. Natomiast od końca grudnia 2009 r. taką szansę sprawdz tutaj mają również osoby prywatne- konsumenci. Poprzez przedłożone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasze państwo dołączyło do krajów Europy Zachodniej gdzie tego rodzaju mechanizmy funkcjonowały już z dużym powodzeniem od wielu lat.

 

 

Upadłość konsumencka i jej prawne konteksty


Jak podkreślają, bowiem fachowcy z branży finansów i bankowości problem niespłaconych zobowiązań narasta w naszym kraju od wielu lat. Niezaprzeczalnie nie możemy nie pamiętać o rzymskiej zasadzie prawa, jaka powiada, że kontraktów powinno się dotrzymywać niemniej jednak z drugiej strony powinno się także wziąć pod uwagę sytuację, osób nadmiernie zadłużonych, które nie posiadają faktycznych szans na zwrot swych deklaracji. Taki stan rzeczy z kolei generuje to, iż uciekają one ze swymi dochodami do szarej strefy. Rozwiązaniem, tym samym w takim przypadku jest Upadłość konsumencka.

Nader często, bowiem osoba bedąća w długu na kilkadziesiąt lub też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna sprzedać resztkę swojego dobytku, aby reszta niespłaconego długu została umorzona. Wszystko się, albowiem sprowadza do tego, że Upadłość konsumencka zapewnia dłużnikowi „nowe” życie, bez zadłużeń, bez uciążliwych telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Rozwiązaniem problemu zadłużenia jest bez wątpienia Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu gdy polski ustawodawca wprowadził do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama kategoria wskazuje z takiej możliwości mogą skorzystać konsumenci to znaczy osoby nie prowadzące aktywności gospodarczej. Dla podmiotów ekonomicznych i firm stosowane istnieją inne przepisy. Warunkiem fundamentalnym aby można było przeprowadzić morał o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Oznacza to, że takowa osoba nie jest w stanie regulować na bieżąco swych zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów które to uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki na to, że zobowiązanie pozostanie spłacone. Typowym przykładem wydaje się być sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera z jej świadczenia emerytalnego kwotę 300 zł, która nie zaakceptować pokrywa nawet odsetek od momentu zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tysięcy złotych. W takich wydarzeniach Upadłość konsumencka... jest jak w największym stopniu wskazana. Występując o panią a do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Prawidłowe wywiązanie się z owego plan jest podstawą służące do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie wartość maksymalna 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

 

 

Wszystko, co pragnąłbyś wiedzieć o upadłości konsumenckiej


Upadłość konsumencka stała się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym pomysłem na poradzenie sobie spośród zadłużeniem, które nas po prostu przerasta. W tym miejscu mam przede wszystkim na myśli sytuacje osób, które nie mają długu w wysokości dajmy dzięki to 2. 000 złotych, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak pokazują dane statystyczne tylko od czasu początku roku 2016 przy Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad 3 tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy na fakt, że w analogicznym okresie rok temu liczba ogłaszanych upadłości była dużo mniejsza. Z pewnością jest to związane z nowelizacją przepisów, która w wyraźny sposób zliberalizowała zasady, w jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie wniosku w wynosi zaledwie 30 zł. Dodatkowo wszystko być może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać spośród w siedzibie sądu w wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie całkowitej procedury jest możliwe chociażby bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i jeśli nie ma przeszkód natury formalnej hipoteka rodzaje to wniosek w temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” bez większego problemu. Jednakże nie zawsze tak musi stanowić. Jeżeli nasza sytuacja połączona z zadłużeniem jest skomplikowana to warto skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “W jakim okresie mogę ogłosić upadłość konsumencką?”

Leave a Reply

Gravatar